Sledujte nás

Šesť otázok

Šesť otázok: Daniel Mlynarič

Viac ako dvesto pódiových umiestnení na Slovensku i v zahraničí, majster i opakovaný vicemajster Slovenska, člen užšieho výberu reprezentácie Slovenska. Judo. Daniel Mlynarič. Bardejov.

Laik o jude nevie veľa. Ako by si mu vysvetlil podstatu tohto športu pár vetami?

Je to bojové umenie, spôsob sebaobrany ale najmä olympijský šport, ktorý všestranne rozvíja telesnú zdatnosť ako aj psychickú odolnosť cvičenca. V podstate celé Judo je o hádzaní súpera technikami tak, aby spadol na chrbát, alebo o bojoch na zemi, pri ktorých sa môžu páčiť lakťové kĺby a škrtiť. Judo ako šport vzniklo v Japonsku roku 1882 vyčlenením určitých techník z viacerých bojových umení, najmä u Ju Jutsu. Zakladateľ Juda sa volá Jigoro Kano.

Ako a prečo ty a judo?

Ja som sa dostal k Judu cez môjho brata ktorý začal chodiť na Judo skôr ako ja, a chcel som byť ako on, tak som začal chodiť na tréningy s ním. Bohužiaľ môj brat musel prerušiť kariéru kvôli štúdiu na Právnickej fakulte v Košiciach.

Počul som že judisti majú „papierové“ uši. Ako si na tom ty? 

Papierové uši ? Pravdu povediac Judo robím už viac ako 13 rokov, ale výraz „papierové uši“ som ešte nikdy nepočul. Ale som si istý kam smerovala táto otázka, len ja som to počul tak, že boxera spoznáte podľa krivého nosa a judistu podľa „polámaných uší“. Totižto pri jude sa najmä pri boji na zemi vyvíja tlak na hlavu pri väčšine techník, a taktiež aj na uši, v ktorých sú malé chrupavky, ktoré ak puknú ucho sa podleje krvou a opuchne, v prvom štádiu je to celé mäkké,(po lekárskom ošetrení, pri ktorom tú krv vysajú by to malo byť ako predtým, ale nikdy to tak nie je) po nejakom týždni to zatvrdne a na uchu sa vytvoria nepravidelné tvary. Medzi judistami prevláda pojem „Karfiol“ (nadobúda to tvar karfiolu).

Prezraď dve svoje najväčšie životné/športové zbrane.

Pevná vôľa a húževnatosť.

Čo ti v škole najviac vadí?

Jednoznačne každodenné šľapanie schodov /Gymnázium L.Stockela, Bardejov/ až na štvrté poschodie aj 4-krát za deň 🙂

Koľko je v Bardejove čerpacích staníc?

Slovnaft v smere Prešov, Slovnaft v smere Bardejovské kúpele, Shell v smere Prešov …

Dobre, dobre, dík, to mal byť vtip! Ďakujeme za rozhovor 🙂

Profil Daniela Mlynariča:

16 rokov, Judu sa venuje od svojich 3 rokov

Doteraz dosiahol viac ako 200 pódiových umiestnení vrátane malých súťaží na Slovensku, ale najmä zo súťaží zo zahraničia, najväčšie úspechy sú tieto:

Majstrovstvá Východoslovenského kraja:
1x tretie miesto
2x titul vicemajstra kraja
10x titul majstra kraja

Majstrovstvá Slovenskej republiky: 
5x tretie miesto
4x titul vicemajstra Slovenska
1x titul majstra Slovenska
2x Víťaz východoslovenského bodovacieho systému tzv. rankingu (z dvoch možných)
3x Víťaz celoslovenského bodovacieho systému tzv. rankingu (zo štyroch možných)
Anketa najúspešnejšieho športovca do 17 rokov okresu Bardejov za rok 2013 udelený primátorom mesta Borisom Hanuščákom.
Anketa najúspešnejšieho športovca do 17 rokov okresu Bardejov za rok 2016 ktorá bude vyhlásená túto nedeľu v športovej hale.
A mnoho víťazstiev zo zahraničných súťaží ako sú napríklad: 1. miesto na súťaži vo Francúzsku (viac ako 1000 účastníkov z 9 štátov)
1. miesto na súťaži v Kosove (účasť podobná ako vo Francúzsku)

Jeden z Danielových najväčších úspechov je kvalifikovanie sa do užšieho výberu reprezentácie Slovenska /kde sa dostane len 6 judistov z celého Slovenska/

Prihláste sa na odber noviniek

Futbal

Reklama

Viac v Šesť otázok