Sledujte nás

Hokej

Slovensky čardaš (NemecK.O.)

Skakal vtaček bľach na dachu
Nasypal nam Nemčur hrachu
Janošiku pod gorčuľe
Odštrelil mu chrabre guľe

Povim Maňo ci to rovno
Jag by spadlo na mne ovno
Nejdze mi to do gebuľi
Jak nas plesli po papuľi

A uš nekľep tote riski
Rozbic idzem v korčmu pysky
Plaču šire bedač masy
Tarha baba šive vlasy

Duša ve mne cala zmrela
Po tym švihu Draisaitela
Kašlem aj na penu pivnu
To ta karma za tu hymnu?
Vypiskane Kanaďaňe
Splaceľi sme tvarde daňe

Nad Tatru še uš nebľiska
Truchľi macer, tato, Kiska
Chlopci co už, dzekujeme
Nigda vas nezabudneme
V šercu šak mam bľesky hromu
Že idzeme šicke domu

Viac v Hokej