Sledujte nás

Zuzana Šinaľová

Umenie je voľnosť, umenie je neustále vnášanie nezvyčajnosti do všednosti, je behom na dlhé trate. Študentka, milovníčka tanca, cestovateľka za šťastím, možno raz budúca novinárka. Sue

Články autora Zuzana Šinaľová

Viac článkov